Παράταση προθεσμίας υποβολής εργασιών μέχρι
10 Ιουνίου 2020
Η προθεσμία υποβολής πρακτικών για τους ομιλητές θα ανακοινωθεί

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 • Οι περιλήψεις των εργασιών και πρακτικών θα διανεμηθούν στο Συνέδριο και θα δημοσιευθούν στο συμπληρωματικό τεύχος του περιοδικού «Θέματα» της ΕΑΕΙΒΕ.
 • Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα απονεμηθούν βραβεία Καλύτερης Εργασίας σε πέντε διαφρετικές κατηγορίες (βλ. παρακάτω).
 • Οι συγγραφείς των εργασιών που θα βραβευθούν δύνανται να υποβάλουν εντός έτους άρθρο με το θέμα της εργασίας τους στο περιοδικό Τhe Greek E-Journal of Perioperative Medicine.

ΥΠΟΒΟΛΗ
Επιστημονικών εργασιών
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ

Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής στα ελληνικά.  Ελέγξτε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσετε, καθώς αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω αλληλογραφία μας η οποία θα πραγματοπιείται με e-mail και τηλεφωνικά. Η ενημέρωση για την έγκριση της εργασίας σας θα σας αποσταλεί με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει.
Στο είδος υποβολής επιλέξτε “Εργασία”.

 • Θα πρέπει να δηλωθεί η θεματική ενότητα στην οποία επιθυμούν οι συγγραφείς να ενταχθεί η εργασία. Η τελική επιλογή της ενότητας θα πραγματοποιηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή.
 • Οι εργασίες θα είναι προφορικές ανακοινώσεις ή e-posters. Προσδιορίστε τον τρόπο παρουσίασης που επιθυμείτε για την εργασία σας.Η τελική επιλογή του τρόπου παρουσίασης θα πραγματοποιηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή.
 • Θα απονεμηθεί Βραβείο Καλύτερης Εργασίας στις παρακάτω κατηγορίες:
  • Γενική κατηγορία (κλινικές μελέτες)
  • Πειραματικές μελέτες
  • Εργασία Ειδικευομένων
  • Ενδιαφέροντα περιστατικά
  • Νοσηλευτική εργασία
 • Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω θα πρέπει να επισυνάψετε την περίληψή σας σε αρχείο Word που θα έχετε ήδη ετοιμάσει σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.
 • Αφού ολοκληρωθεί ηδιαδικασία θα λάβετε αυτόματα ειδοποίηση επιτυχούς υποβολής στο e-mail σας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε αυτό το μήνυμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία ERA Ltd (info@era.gr).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Word

Η περίληψη υποβάλλεται στα ελληνικά.
Το κείμενο θα πρέπει να καταλαμβάνει μία (1) σελίδα Α4 με περιθώρια σελίδας (σε όλες τις πλευρές) 2,5 cm και μονό διάστιχο.

 • Τίτλος εργασίας: Γραμματοσειρά Arial, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά γράμματα, μέγεθος 14.
 • Συγγραφείς: Γραμματοσειρά Arial, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά έντονα (bold) γράμματα, μέγεθος 11. Αναγράφεται πρώτα το επώνυμο, μετά το όνομα ενώ υπογραμμίζεται το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
 • Προέλευση συγγραφέων: Γραμματοσειρά Arial, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά πλάγια (italic) γράμματα, μέγεθος 9
 • Περίληψη: Γραμματοσειρά Arial, πλήρης στοίχιση, μέγεθος 10
 • Για Ερευνητική Εργασία, η περίληψη θα έχει την ακόλουθη δομή: Σκοπός, Υλικό και Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα
 • Για Παρουσίαση Περιστατικού,η περίληψη θα έχει την ακόλουθη δομή: Σκοπός, Παρουσίαση περιστατικού, Συμπεράσματα
 • Οι παραπάνω ενότητες θα πρέπει να αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).
 • Προαιρετικά Βιβλιογραφία ως 3 αναφορές: Γραμματοσειρά Arial, αριστερή στοίχιση με πεζά πλάγια (italic) γράμματα μέγεθος 9

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα των περιλήψεων οι οποίες θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς έχουν αποσταλεί.
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή αλλαγές παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου ERA Ltd στο info@era.gr.


ΥΠΟΒΟΛΗ
Περίληψης διάλεξης, εισήγησης ή άρθρου ανασκόπησης

Όσοι ομιλητές επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν περίληψη της εισήγησής τους ώστε αυτή να συμπεριληφθεί στο συμπληρωματικό τεύχος του περιοδικού “Θέματα” της ΕΑΕΙΒΕ.
Εκτός από την περίληψη, οι ομιλητές μπορούν, επιπλέον, να υποβάλουν άρθρο ανασκόπησης με το θέμα της ομιλίας τους ώστε αυτό να δημοσιευθεί στο Τhe Greek E-Journal of Perioperative Medicine.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ
 • Συμπληρώστε στα ελληνικά τα στοιχεία επικοινωνίας στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής.  Ελέγξτε τα στοιχεία που θα δηλώσετε, καθώς αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω αλληλογραφία μας η οποία θα πραγματοποιείται με e-mail και τηλεφωνικά.
 • Στο είδος υποβολής επιλέξτε “Πρακτικά”.
 • Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω, επιλέγετε “Επισύναψη της περίληψης σε αρχείο Word” το οποίο θα έχετε ήδη ετοιμάσει σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.
 • Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα λάβετε αυτόματα ειδοποίηση επιτυχούς υποβολής στο e-mail σας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε αυτό το μήνυμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία ERA Ltd (info@era.gr).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Word
 • Η περίληψη υποβάλλεται στα ελληνικά.
 • Τίτλος ομιλίας: γραμματοσειρά Arial, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά γράμματα, μέγεθος 14
 • Όνομα (ολογράφως) και επώνυμο ομιλητή/τριας γραμματοσειρά Arial, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά έντονα (bold) γράμματα, μέγεθος 11
 • Ιδιότητα-Τίτλος-Θέση ομιλητή/τριας: γραμματοσειρά Arial, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά πλάγια (italic) γράμματα, μέγεθος 9
 • Περίληψη:γραμματοσειρά Arial, πλήρης στοίχιση, μέγεθος 11. Δεν υπάρχει περιορισμός λέξεων και δομής.
 • Βιβλιογραφία χωρίς περιορισμό (υποχρεωτικά 3 αναφορές): γραμματοσειρά Arial, αριστερή στοίχιση με πεζά πλάγια (italic) γράμματα μέγεθος 9.

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα των περιλήψεων και ανασκοπήσεων, οι οποίες θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς έχουν αποσταλεί.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή αλλαγές παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου ERALtd στο info@era.gr.

Οργάνωση


Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος
 Δελφών 106 (γωνία με Μπότσαρη), 54643, Θεσσαλονίκη
 6947 681.069
 2310 865537
 secretariat@anesthesia.gr
 www.anesthesia.gr

Γραμματεία Συνεδρίου


ERA Ltd
Congresses | Events | Business Travel | Tourism
 17 Asklipiou str, 106 80 Athens, Greece
 +30 210.36.34.944
 +30 210.36.34.690
 info@era.gr
 www.era.gr
Back to Top